Degson

PCB Headers

View All
Degson 2EDGV-5.08-02P Pluggable Terminal Blocks 2 Pin PCB Socket
Degson 2EDGV-5.08-02P Pluggable Ter...
₹3.60
Degson 2EDGV-5.08-03P Pluggable Terminal Blocks 3 Pin PCB Socket
Degson 2EDGV-5.08-03P Pluggable Ter...
₹6.00
Degson 2EDGR-5.08-02P Pluggable Terminal Blocks 2 Pin PCB Socket
Degson 2EDGR-5.08-02P Pluggable Ter...
₹3.60
Degson 2EDGR-5.08-03P Pluggable Terminal Blocks 3 Pin PCB Socket
Degson 2EDGR-5.08-03P Pluggable Ter...
₹5.40

PCB Plug

View All
Degson 2EDGKB-5.08-03 Pluggable Terminal Blocks 3 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKB-5.08-03 Pluggable Ter...
₹25.00
Degson 2EDGKB-5.08-04 Pluggable Terminal Blocks 4 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKB-5.08-04 Pluggable Ter...
₹33.00
Degson 2EDGKB-5.08-06 Pluggable Terminal Blocks 6 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKB-5.08-06 Pluggable Ter...
₹41.20
Degson 2EDGKB-5.08-05 Pluggable Terminal Blocks 5 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKB-5.08-05 Pluggable Ter...
₹34.30

PCB Terminal Block

View All
Degson 2EDGKR-5.08-02 Pluggable Terminal Blocks 2 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKR-5.08-02 Pluggable Ter...
₹14.60
Degson 2EDGKR-5.08-03 Pluggable Terminal Blocks 3 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKR-5.08-03 Pluggable Ter...
₹21.90
Degson 2EDGKR-5.08-04 Pluggable Terminal Blocks 4 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKR-5.08-04 Pluggable Ter...
₹29.30
Degson 2EDGKR-5.08-05 Pluggable Terminal Blocks 5 Pin PCB Plug
Degson 2EDGKR-5.08-05 Pluggable Ter...
₹36.60